Header Cylinder

"ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД е публично акционерно дружество със седалище град Ямбол, Югоизточна България. Предприятието е с дългогодишна история и традиции в проектирането и производството на хидравлични цилиндри. Към момента ХЕС АД работи предимно по заявка и спецификация на клиента. Производствената листа на компанията включва:

  • Бутални цилиндри
  • Телескопични цилиндри
  • Плунжерни цилиндри
  • Рейкови цилиндри

ХЕС АД е предпочитан партньор в Европа, Северна Америка и Азия. Изпълнява поръчки за Австрия, Франция, Германия, Холандия, Швеция, Норвегия, Италия, Словения, Русия, САЩ и Иран. Във връзка с постоянния стремеж за подобряване на качеството на произвежданите продукти и за да поддържа високото доверие на своите клиенти, от 2005 година дружеството е сертифицирано съгласно изискванията на международния страндарт ISO 9001-2008 от TÜV Rheinland.