Header Cylinder

Силовите хидравлични елементи са безалтернативни компоненти за създаването на високо-силови машини и съоръжения. Основните области на приложение са:

  • Товаро-разтоварни машини – кранове, мото и електрокари, самосвали
  • Строителни машини – багери, булдозери, валяци, бетонпомпи и др.
  • Минни машини и съоръжения
  • Селскостопански машини – комбайни, трактори
  • Транспортни и комунални почистващи машини
  • Кораби и пристанищни съоръжения
  • Машини за горска промишленост (дърводобив)
  • Съоръжения с общо машиностроително предназначение – преси, конвейери