Header Cylinder

Бутални Цилиндри

Плунжерни Цилиндри

Телескопични Цилиндри

Рейкови Цилиндри

Понастоящем ХЕС АД проектира и произвежда продукти изключително по заявки и спецификации на клиента. Видовете цилиндри, произвеждани от компанията са както следва:
  • Бутални хидравлични цилиндри – еднодействащи и двойнодействащи с диаметър на буталото от 30мм до 250 мм
  • Плунжерни хидравлични цилиндри – с диаметър на плунжера от 20мм до 200мм и максимална дължина на хода до 3000мм
  • Телескопични хидравлични цилиндри – еднодействащи и двойнодействащи
  • Рейкови цилиндри