Header Cylinder

Назад

Сектор "Цилиндри"

На територия повече от 4500 m2 са разположени машини и съоръжения за рязане, CNC-струговане, CNC-фрезоване, заваряване и финишно обработване по вътрешния диаметър. Цилиндрите се произвеждат предимно от безшевни, студено-изтеглени тръби, подходящи за разстъргване и райбер-ролковане. В някой случаи употребата на електро-заварени, разстъргани и райбер-ролковани тръби също е възможна.

Склада с най-често употребявани тръби се намира на същата територия. Най-често използваните марки стомани за тръбите са: S355 +SR както и 20MnV6 +SR съгласно EN 10305-1.

Робот за заваряване, както и редица полуавтоматични заваръчни устройства осигуряват стабилно, високо качество на заваръчния шев между дъното на цилиндъра и тръбата.

Назад

Сектор "Пръти"

За производство на бутални пръти ние използваме и двата начина: чрез употреба на обичайни хромирани, стоманени пръти или чрез изцяло вътрешно производство, започвайки от суров материал. За тази цел ХЕС има налични машини за CNC-струговане, безцентрово шлайфане, полиране, както и собствена електро-галванична инсталация за нанасяне на твърдо хромово покритие.

Стандартната дебелина на хромовото покритие е между 25μm до 35μm. По-голяма дебелина също може да бъде обезпечена при специално изискване. При провеждането на 200-часов тест в неутрална солна мъгла, гарантираното ниво на корозионна устойчивост е клас 9 съгл.ISO 10289 NSS.

Устройства за индукционно закаляване ни дават възможност да произвеждаме закалени, плътни или кухи пръти до 1.5 метра дължина.

Назад

Сектор "Компактни Детайли"

Широка гама от 2, 3 и 5 осни, високо прецизни CNC машини на японската фирма MAZAK обезпечават най-доброто качество на компактни детайли като: бутала, затвори, дъна, интегрирани клапанни блокове, захранващи блокове и др.

Почистването и премахването на заусенъци на стругованите и фрезовани детайли е от изключителна важност за понататъшната надеждна работа на хидравличните цилиндри. За тази цел, освен обичайните измиващи машини, ХЕС използва TEM-машина (термично енергиен метод) на фирма KENNAMETAL Extrude Hone. Термично-енергийният метод представлява изгаряне на газ метан в херметизирана камера под налягане, при което получаващата се окисидираща реакция премахва острите ръбове, стружки или скрити замърсявания от машинно обработените компоненти.

Секторът за производство на компактни детайли, който е разположена на територия над 5000 m2 разполага също и с напълно автоматизирана система, включваща: склад за материали, товарен / разтоварен манипулатор и ленто-отрезни машини.

Назад

Сектор "Финално Изготвяне на Продукти за Продажба"

На територия от над 5300 m2 са разположени нашите съоръжения за специални процеси, като: монтаж на цилиндри, тестване под налягане, боядисване и опаковане.

По принцип ние използваме вертикален монтаж, тъй като по този начин ние можем да обезпечим пълна съосност между тялото на цилиндъра и неговия бутален прът по време на монтажа. Въпреки това, при някой много леки цилиндри опцията за хоризонтален монтаж съществува. Осем двустранни устройства за тестване ни дават възможност всеки един произведен цилиндър да премине през херметичен тест под високо налягане Централна хидравлична станция доставя хидравлично масло с константна чистота до всяко от устройствата за тестване.

Два конвейера, всеки от които оборудван с измиваща, фосфатираща и изсушаваща секции са на разположение. Бояджийските системи GRACO за ръчно полагане на грунд и боя са електростатични, което осигурява равномерно разпределение на субстанциите. В комбинация с първоначално дробоструената повърхност на цилиндрите покривният слой гарантира клас 10 съгл. ISO 9227 NSS след провеждане на 500-часов тест на неутрална солна мъгла.

Назад

Проектиране

Високо квалифициран екип от машинни инженери обезпечава всички стадии от процеса на създаване на изделията: от проектирането до пълната техническа подготовка за серийно производство. Отличните технически познания на нашите инженери-проектанти и богатият им опит със специализиран софтуер за конструктивен анализ и графично изобразяване позволяват бързо и ефективно създаване на 2D и 3D-чертежи. Форматите на тези документи са сред най-разпространените и са съвместими както с вътрешната система за управление на бизнес активите, така и с повечето CAD системи, използвани от нашите партньори.

Преоборудването на предприятието с нови, съвременни CNC-машини предизвика формирането на специализиран екип от CAM-инженери, които познават и прилагат най-новите технически решения в областта на машинната обработка. В едно с инженерите, насочени към специалните процеси в производството, те обезпечават стабилна основа за бързо и ефективно усвояване на нови модели хидравлични цилиндри.

Ние ясно съзнаваме, че само силно мотивирани и добре обучени служители могат да гарантират високо качество на нашите продукти. Вътрешно-фирмената система за обучение е един от основните стълбове в тази насока. Тя не само подготвя новите членове на инженерните екипи, но служи и за непрекъснато развитие и разширяване на знанията, уменията и компетенциите на всички служители.

Назад

Участък за боядисване на цилиндри

Участъкът за боядисване на цилиндри включва две линии за електростатично нанасяне на покрития. И двете са от конвейерен тип, като самото нанасяне на покритията е ръчно, а всички останали процеси се изпълняват автоматично.